Troldhede GIF                             Ledelsens beretning 2017
 
Året 2017 har været et godt almindeligt år i TGIF’s  historie.  Dog har vi på det ledelsesmæssige været lidt udfordret, da Susanne valgte at forlade daglig ledelse pga sygdom allerede før jul, Nadia er på barsel – men er der alligevel meget , og Jonna er desværre også  ramt at sygdom. Så en lidt amputeret ledelse har vi været – men det er gået takket været hjælp fra alle de fantastiske frivillige og bobler, vi har i Troldhede GIF.
Tak til Eva for en ekstra ordinær indsats i det forgangne år.
Sidste års beretning omhandlede en mulig opstart af E-Sport, men efter grundige undersøgelser og overvejelser er vi nået frem til, at det kan vi ikke magte økonomisk. For at starte op kræver det mindst 100000,- kr., hvis udstyret skal være i orden – og det synes vi, det skal. Ellers får det for hurtigt en ende – de unge mennesker er godt vant med udstyr i dag.  
I marts måned havde vi gymnastikopvisningen med meget stor tilslutning. Et gæstehold er ikke at foragte…sidste år var det Ringkøbing-Skjern Egnens Juniorhold og i år er det Hammerum Efterskole og Sdr. Feldings Efterskole .  Årets Borgere blev de gæve gutter fra T-Lan, og Årets Leder blev Kenneth Madsen. Et stort tillykke til jer….meget velfortjent.
Så blev det børneafslutningens tur med rigtig fin opbakning, og det kunne godt mærkes, at vi havde sat en egenbetaling på.  Men sådan må det være – hellere en lille egenbetaling end dyre kontingenter…..   I år er det tirsdag, den 27.3.
Sidst i marts sad vi nattevagt til det store Lan Party i hallen, og det er jo en hel fornøjelse med så megen aktivitet. Tak for at vi må tjene penge til  TGIF på denne måde.  Vi må faktisk være med igen om små 3 uger…
I april måned deltog vi i Foreningssamvirkets repræsentantskabsmøde, og i uge 23 løb årets byfest af stablen.  En rigtig god byfest med god tilslutning – vi er så lettede over, at byfesten er taget op af en bobbel og at det bare kører…… Her bytter vi bartjansen med Nr. Vium GF.
Sidst i april prøvede vi for første gang at takke vore mange frivillige med en frivillig fest. Det blev en rigtig god fest som mange bakkede op omkring. Det er denne aften vi siger ekstra tak til jer, som er den vigtigste ingrediens i den store velsmagende gryde, der kaldes Troldhede GIF.  
Næste frivillig fest er fredag, den 13.4 hvor vi håber at rigtig mange vil tage imod indbydelsen.
I uge 31 trådte Team WC i aktion i Bork – men som traditionen næsten byder sig – så kom vi ikke til traktortræk i Brande. Vi blev simpelthen fravalgt uden en fornuftig forklaring. Det måtte vi pænt acceptere, og livet er da også gået videre uden dette bidrag til klubkassen.
Fællesspisninger medvirker TGIF også til. Vi står for børnepasningen og hallejen samt hjælper til i køkkenet.
Den 29.9 var der Troldebal  - med Gasbox. Det blev en helt forrygende aften, som sagtens kunne leve op til sidste års fest.  Igen blev baren passet af Kibæk Borgerforening, som vi havde lavet en bytteaftale med. Det betød, at vi havde frivillige I Kibæk til at hjælpe med deres fest i år. En god deal. I år er der Gasbox den 21.9.  
Den 23.11 afholdte vi jule blomsterdemonstration med  Tina fra Bugges Blomster i Videbæk . En god aften med pæn tilslutning. Tak til Erna for at ha’ arrangeret dette.
Den 17.11 deltog vi i fælles arrangementet Troldhede By Night, og det er altid en hyggelig aften.  Denne gang havde Eva og Co. arrangeret nisseløb  med god tilslutning. Dette års Troldhede By Night er fredag, den 16.11.    
Lysanlægget er efterset og godkendt for vores regning, men det er en nødvendighed at være sikker på, at det er, som det skal være.
Velkomstgruppen er på besøg med poser til nye tilflyttere og nye små borgere jævnligt. TGIF’s bidrag er et familiemedlemsskab i 3 måneder til de nye tilflyttere, og til den nyfødte er det et gavekort til mor/far og barn holdet.  I begge poser er der selvfølgelig flyers med, som fortæller lidt om TGIF. Vi er begyndt at kunne mærke en effekt af Velkomstgruppens arbejde, som  vi er rigtig glade for. Vi kan se, at der kommer flere, som vi nok ikke ville ha’ set uden Velkomstgruppens flotte arbejde.
For at hjælpe os selv og boblerne har vi lavet lister på sponsorer, som skal udfyldes ved hvert arrangement, hvor der benyttes sponsorer, og vi har lavet en hjælperliste, som ligeledes skal udfyldes af de ansvarlige personer. På denne måde sikrer vi , at vi ikke overrender eller glemmer sponsorer, og at vi får spurgt de frivillige om hjælp, når nøden er størst. Som alle kan se, er der ingen hænder overflødige – vi har brug for ret så mange. Vi føler os meget privilegerede. Eva kommer nærmere ind på det med frivillighed sidst i beretningen.
Ovenikøbet har vi flinke personer som i kulde, regn og blæst, solskin og sne husstandsomdeler vore flyers i alle postkasser. Mange gange under tidspres da vi ikke er lige hurtige til at få det skrevet og kopieret.  Det er en kæmpe hjælp, så tusind tak til Henrik & Co for dette.
Krocket, volley og motionscykling er også en del af programmet i TGIF – yoga og Bodyfit er også kommet til. Det er vi stolte af at ha med i vores brede vifte af tilbud. Der skal utrolig mange tilbud til i dag for at tilfredsstille vore kunder – og det vil vi gerne. Men vi vil også gerne ha opbakningen til det, ellers glider det lige så stille ud af programmet igen.
Feks kan man undre sig over, at der i flere munde tales om et motionscenter i kælderen – men at man så ikke prøver at komme til Bodyfit. Måske passer tidspunktet ikke, men Martin kan næsten det samme – han kan i hvert fald nok flytte noget overskydende på kroppen til muskler et andet sted på kroppen. Han kan også sætte forbrændingen op. Der burde være 30 på det hold, hvis man er til det. Det er et rigtigt godt tilbud, som fortjener mere end fuld hold. Vi håber, Martin er klar til næste sæson igen – og at der så kommer mange flere. 
Bowls er faktisk blevet en god og omsiggribende aktivitet, så den vil Torben fortælle lidt mere om under gymnastikberetningen. Lyder lidt underligt at den er der – men bowls er sammen med Idræt om dagen, som er en del af gymnastikboblen.
Som en anden god overraskelse fik TGIF 5000,- kr af Partners arrangørerne – Tony og Alan. I år har vi sørme fåeti 10000,- kr.  Vi vil gerne sige tusind tak for den flotte og uventede gave. Vi vil gerne kvittere med et stort bifald for det. Tak for det.
Passive medlemskort – der ville vi prøve at fordoble beløbet, sagde vi sidste år – og minsandten om ikke det er sket. En stor tak til Tina og hendes gadesælgere for dette.
Cykel sponsorløbet i april måned havde Dan, Brian og Morten arrangeret – næsten traditionen tro. Det er altid en hyggelig dag, og vi håber da på, at det er blevet en tradition, der er kommet for at blive. Vi vil i hvert fald også gerne takke jer for dette arbejde.
Vi har solgt klubtøj på opfordring, og det er gået ganske pænt med salget. En opgave vi gerne vil ha lagt ud i en bobbel…..
Anette sørger hele tiden for at holde foreningen i ørerne med OK kortet, og det giver da også ca 4500,- kr. i klubkassen. Nu er vi spændte på, hvad der kommer til at ske, når vi kan byde GO’On tanken velkommen i Troldhede. Der er nemlig ikke et kort at tilbyde – der kan man blive Årets Forening isf.
Vi er aktive som nattevagter ved Midtjysk Julecup i Ikast, Bording og Brande, vi er i Bork, vi er nattevagter her i hallen ved T-LAN og vi har grill 6 på MCH Arena – alle steder har vi bedt om lønforhøjelse, da vi faktisk synes, vore frivillige yder en helt formidabel indsats. Alle steder er det stabile personer fra Troldhede GIF, der møder op – og det synes vi, bør honoreres lidt mere.  Så nu venter vi spændte på resultatet.. Det er i hvert fald helt fortjent, mener vi.
Halleje – hu ha det er en stor post. Næsten en halv million. Der skal godt nok mange penge i klubkassen for at tjene de penge ind. Selv om vi får godt 300000,- kr. ind i lokaletilskud fra kommunen, skal der løbes mega stærkt i foreningen hele tiden for at få de penge ind. Vi skal tænke nye aktiviteter i hallen, vi skal tænke i penge udenfor hallen osv. Både hallen og TGIF er meget afhængige af hinanden, og TGIF’s leje af hallen betyder det hele. Vi har haft et møde med hallen, hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden – for at begge kan overleve bedst muligt. Vi blev enige om, at der i nogle timer – feks ved meget små hold eller ved opstart af nyt kunne blive tale om en halvering af timeprisen – fra 200,- kr. i timen til 100,- kr. i timen. Det giver ikke så meget i lokaletilskud, men begge parter er enige om, at liv i hallen er bedre end ingenting.
Det siger vi tak for, og det skal selvfølgelig ikke være en sovepude – for så meget kommer det heller ikke til at betyde, da gode rammer i hallen også har stor betydning for TGIF.
Vi har haft et par møder med DGI, hvor vi håbede på gode indspark og nye ideer til ledelsen og foreningen, men det fik vi for lidt ud af, syntes vi. Måske har vi ikke været klare nok i mælet – derfor forsøger vi igen. Måske kunne det være en aften eller dag for hele foreningen.  Floorball bliver ihvertfald en aktivitet, vi vil tage op.  
Medlemsmæssigt holder vi næsten 2016 tallene…..
2016 415 aktivitetsmedlemmer….
2017 410 medlemmer
Et generationsskifte startede vi på sidste år, og vi satser på at det er tilendebragt næste år. Vi ville i 2017 ha’ brugt tid på at beskrive, hvad selve ledelsesarbejdet består af, men pga indtrufne omstændigheder lykkedes det ikke særlig godt.  Vi er blevet spurgt af mange, og det er altid svært at svare på…..hvor mange timer skal man bruge på det om ugen o.s.v.   Vi fortsætter  processen , så det bliver til at forklare, hvad det indebærer – og sådan det bliver overskueligt at være en del af ledelsen. Når man går ind i ledelsen skal man være parat til at se det hele fra oven af. Man skal tænke på alle sine medlemmer – ikke kun tænke i sin egen aktivitet. Gymnaster og fodboldspillere ser ikke ens på det, byfestboblen og Team WC ser heller ikke ens på det og sådan kan vi blive ved. Vi skal gerne behandle alle vores frivillige ens på nogenlunde samme vilkår.  
Vi kan dog allerede nu fortælle den glædelige nyhed, at Anette Kongstad vil gå ind i økonomiboblen sammen med Jonna, således vi sikrer os en glidende overgang der. Må dog hellere korrigere ønsketænkningen lidt  - Anette vil ind og røre lidt ved opgaverne det næste år for at se, om ikke det kunne være noget for hende. Det håber vi meget på. En stor tak til dig, Anette – vi glæder os til at samarbejde med dig igen.
Vi kan også glæde os over, at de unge familier er kommet på banen. Det er en stor fornøjelse at se, at de tager ansvar. Det bliver klubbens overlevelse – så nemt kan det siges. Vi må huske at gi’ dem et skulderklap, når vi møder dem. En forening som har børn, unge og ældre som aktive – skal nok bestå.
Undrer I jer over at 25-års reglen slet ikke er nævnt, så er det kun fordi, at det er noget F….. har skabt i vrede. Den koster os hvert år mange penge, og vi skal hele tiden ha’ den med i baghovedet. Den eneste trøst er, at den blev brugt i valgkampen, og at der den gang var politisk velvilje til at fjerne den.  Jeg synes ikke, jeg har set den endnu på KFU’s dagsorden, men den må  komme – så hurtigt kan politikerne vel heller ikke glemme…..     Det skal de i hvert fald ikke få lov til.
Til sidst en stor tak for godt samarbejde til skolen, hallen, sponsorer og forretningsdrivende, Nr. Vium GF og Borris GUF, kirken, Menighedsrådet og Borgerforeningen. Også en tak til vore hjemmesideredaktører og facebook grupperne.
Til allersidst – den største tak til vore trofaste bobbelmedlemmer, der ikke så tit lader sig skifte ud – og til vore instruktører. Uden jer ingen TGIF.
Så vil jeg gi’ ordet videre til Nadia, som vil fortælle lidt om det at være ny i ledelsen – og når det er gjort, vil Eva vise lidt om frivillighed i Troldhede GIF.
Når dette er til ende -  er ledelsens  beretning tilendebragt.     
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Troldhede GIF | Idrætsalle 1 | Troldhede | 6920 Videbæk | Tlf.: +45 51164198